Strona główna
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy
Regon: 000041619        NIP: 716-000-20-98
sekretariat: tel: 814731400  fax: 814731410
email:  ins@ins.lukasiewicz.gov.pl
ePUAP - ESP
Szanowni Państwo,
      serwis Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres Instytutu.
01.10.2019