Archiwum
Archiwum oraz Zasady Udostępniania Danych

Adres Archiwum:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
24-110 Puławy
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Pracownik odpowiedzialny:    Aneta Figiel   tel.: 814731426
Przyjmowanie interesantów:  w godz. 8.15-14.15

Zakres działania archiwum zakładowego:

Udostępnianie akt:

11.05.2016