Majątek Instytutu


Lp. Rodzaj majątku Wartość [ zł ]
 1

Grunty własne

2.906.400

 2

Grunty użytkowane wieczyście

444.200

 3

Budynki

10.965.100

 4

Budowle

2.363.600

 5

Maszyny i urządzenia oraz instalacje produkcyjne (w tym komputery)

28.923.200 (1.130.200)

 6

Środki transportu

1.171.500

 7

Aparatura

6.346.400
08.05.2007