Rada Naukowa

Skład Rady
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

I. Członkowie powołani przez Prezesa Centrum Łukasiewicz:

II. Członkowie wybrani przez pracowników Łukasiewicz - INS w wyborach:


Kompetencje Rady Naukowej
13.12.2019