Status prawny
Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prowadzona jest w oparciu o: Zasady gospodarki finansowej instytutów badawczych określają: Instytut jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000854745
01.02.2022