Struktura własnościowa

Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest instytutem badawczym

podlegającym nadzorowi Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
16.02.2018