Struktura własnościowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

jest instytutem sieci, podlegającym nadzorowi

Prezesa Centrum Łukasiewcz.
01.10.2019