Menu Content/Inhalt
Start

Marka Polskiej Gospodarki

  • Marka Polskiej Gospodarki

Instytut jest członkiem klubów

  • KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000
  • KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

angielski rosyjski

Dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. - członkiem EFCE

19.08.2014.

Pan dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej dnia 01 sierpnia 2014 r. został członkiem European Federation of Chemical Engineering (EFCE) dział Technologii Wysokociśnieniowych.

Czytaj całość
 

Wywiad z Dyrektorem Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

12.08.2014.

W sierpniowym numerze Newslettera Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego ukazał się wywiad z Cezarym Możeńskim, Dyrektorem Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (s.16-19).

Link do newslettera PPNT
Czytaj całość
 

Dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego

25.07.2014.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, w nadesłanym dyplomie wyraża uznanie dla Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach za aktywną promocję dorobku naukowo-technicznego na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój innowacyjnej gospodarki.

Czytaj całość
 

List gratulacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych

25.07.2014.

Na ręce dyr. Cezarego Możeńskiego nadszedł list gratulacyjny i okolicznościowe życzenia od prof. Leszka Rafalskiego, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, z okazji zdobycia przez INS dwóch złotych medali podczas XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2014”.

Czytaj całość
 

ARCHIMEDES 2014 – dwa złote medale

25.07.2014.

Podczas tegorocznego XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2014” złotymi medalami nagrodzone zostały wynalazki zgłoszone przez pracowników Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej INS.

Czytaj całość
 

Podziękowanie za organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich

22.07.2014.

W dniach 08-10.05.2014 Instytut zorganizował Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Z możliwości zwiedzania INS skorzystało ponad 50 osób, w tym studenci Politechniki Warszawskiej.

Czytaj całość
 

ZMIANA NAZWY INSTYTUTU

03.06.2014.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych (Dziennik Ustaw z dn. 23. maja 2014 r., poz. 678)

z dniem 1 czerwca 2014 r. Instytut otrzymuje nazwę INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych

Czytaj całość