• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

logo

Infrastruktura badawcza do kompleksowych badań nad uszlachetnianiem ekstraktów roślinnych

Cel projektu

W ramach projektu powstanie infrastruktura B+R do prowadzenia badań nad uszlachetnieniem ekstraktów roślinnych otrzymywanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla, rozszerzając ofertę badawczą Łukasiewicz – INS. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną 3 cele:

 • intensyfikacja współpracy z przemysłem, poprzez opracowanie technologii produkcji uszlachetnionych ekstraktów;
 • intensyfikacja współpracy z ośrodkami naukowymi, m.in. wspólne granty i projekty badawcze, wymiana kadry naukowej;
 • rozwój kadry naukowej INS.

Opis projektu

Główne zadania do realizacji w projekcie:

 • Zakup instalacji do destylacji molekularnej i odwoskowania
 • Zakup ciśnieniowej instalacji badawczej do procesów wymiany masy
 • Zakup instalacji do ekstrakcji cieczowej
 • Zakup instalacji do destylacji parowej
 • Zakup laboratoryjnego urządzenia do wytwarzania peletów

Planowane efekty

W ramach projektu rozszerzona zostanie oferta badawcza Łukasiewicz - INS w zakresie technologii uszlachetniania wytwarzanych ekstraktów poprzez frakcjonowanie, oczyszczanie oraz usuwanie niepożądanych składników. Rozbudowa zaplecza badawczego pozwoli na doskonalenie technologii produkcji ekstraktów, w tym nowych metod oczyszczania i rozdziału ekstraktów, analiz surowców i produktów ekstrakcji, a także poprawy jakości prowadzonych badań oraz ich bezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 15 424 581,30 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 12 430 000,00 zł

 

logo

Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno-produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w dziedzinie ekstrakcji nadkrytycznej dzięki kompleksowej rozbudowie instalacji badawczej do ekstrakcji surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 i jej oprogramowania. W wyniku realizacji projektu nastąpi intensyfikacja współpracy INS z przemysłem, intensyfikacja aktywności naukowej w obszarze ekstrakcji nadkrytycznej.

Na poziomie produktu celem projektu będzie modernizacja aparatury badawczej, służącej do działalności B+R, stanowiącej uzupełnienie dotychczas stworzonej infrastruktury i jej funkcjonalne dopełnienie.

Opis projektu

Zadania do realizacji w projekcie:

 • Zakup ekstraktora
 • Zakup agregatu chłodniczego
 • Zakup zaworów wysokociśnieniowych
 • Zakup aparatury laboratoryjnej
 • Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń

Planowane efekty

 • pogłębienie wiedzy w obszarze problematyki powiększenia skali produkcji ekstraktów
 • opracowanie nowych technologii produkcji ekstraktów w skali półprzemysłowej oraz udoskonalenie technologii istniejących, w tym nowych metod oczyszczania i rozdziału ekstraktów, analiz surowców i produktów ekstrakcji
 • podniesienie efektywności, elastyczności oraz niezawodności pracy instalacji, a także poprawa jakości prowadzonych badań oraz ich bezpieczeństwa
 • realizacja nowoczesnych badań przekładających się na innowacje i tym samym poprawa pozycji INS, a w konsekwencji całej polskiej nauki i sektora B+R
 • rozwój współpracy naukowej z instytucjami zajmującymi się problematyką ekstrakcji nadkrytycznej
 • dalszy rozwój współpracy z przedsiębiorcami i stymulacja sfery B+R
 • ze względu na planowane wykorzystanie do prób ekstrakcji pozostałości z przetwórstwa owoców należy wskazać na pozytywny wpływ na środowisko
 • wzrost wydajności przemysłu i poprawa jego konkurencyjności

Całkowita wartość projektu: 9 127 694,70 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 7 206 890,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 596 150,08 zł

 

logo

Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w zakresie katalizy stosowanej dzięki kompleksowemu unowocześnieniu instalacji badawczych INS do otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych. Rozbudowa instalacji jest ostatnim ogniwem modernizacji aparatury INS do badania procesów jednostkowych katalizatorów, sorbentów i nośników. Modernizacja instalacji INS pozwoli zarówno na usprawnienie, jak i radykalną poprawę jakości prac technologicznych i otworzy nowe, niedostępne dotychczas obszary badań. Otrzymywane wyniki będą bardziej wiarygodne dzięki precyzyjnemu opomiarowaniu i kontroli parametrów procesu technologicznego. Dzięki temu otworzy się również możliwość realizacji badań, które do tej pory ze względu na ograniczenia instalacji były nieosiągalne. Wyniki prac badawczych możliwych dzięki zakupowi nowej aparatury stworzą możliwość rozwiązania przynajmniej części szczegółowych problemów technologicznych związanych z pilotowym wytwarzaniem katalizatorów i dadzą szansę na opracowanie nowych ich typów, o lepszych właściwościach użytkowych i wysokim prawdopodobieństwie wdrożenia w praktyce. Realizacja projektu pozwoli na skuteczniejsze i szybsze prowadzenie badań dla przemysłu, zainteresowanego otrzymywaniem katalizatorów. Realizacja projektu spowoduje również zacieśnienie współpracy z innymi jednostkami naukowymi w obszarze badań stosowanych nad katalizatorami, w tym szczególnie będących na etapie przedaplikacyjnym. Zmodernizowana aparatura INS oraz doświadczenie Instytutu i jego kadry wpłyną na wzmocnienie jego pozycji w środowisku naukowym. Dostęp do aparatury INS i możliwość przeprowadzenia testów będzie niewątpliwą korzyścią dla partnerów Instytutu. Będzie to korzyść zarówno o charakterze merytorycznym (obsługa przez doświadczonych inżynierów i techników INS), jak i finansowym (niższe koszty w porównaniu z budową własnej instalacji) jak i partnerów podejmujących współpracę z INS.

Opis projektu

Zadania do realizacji w projekcie:

 • Zakup węzła przygotowania surowców
 • Zakup węzła przygotowania granulatu
 • Zakup węzła formowania
 • Zakup aparatury laboratoryjnej: waga i młyn krzyżakowo-bijakowy
 • Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń

Planowane efekty

 • pogłębienie wiedzy w obszarze problematyki powiększenia skali produkcji katalizatorów
 • opracowanie nowych technologii produkcji katalizatorów w skali półprzemysłowej
 • opracowanie nowych katalizatorów
 • realizacja nowoczesnych badań przekładających się na innowacje i tym samym poprawa pozycji INS, a w konsekwencji całej polskiej nauki i sektora B+R
 • pogłębienie i rozwój współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania w zakresie katalizy stosowanej
 • rozwój współpracy INS z przedsiębiorcami i stymulacja sfery B+R w Polsce i krajach UE
 • obniżenie kosztów produkcji w przemyśle dzięki zastosowaniu katalizatorów w procesie produkcji niektórych chemikaliów co powoduje zmniejszenie zużycia energii, co z kolei powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, a w efekcie szeroki wzrost wydajności gospodarki i jej pozytywne oddziaływanie na środowisko: ograniczenie zużycia energii w przemyśle dzięki stosowaniu katalizatorów ma pozytywny wpływ na środowisko, spalane będzie mniej paliw kopalnych, a tym samym zmniejszy się emisja szkodliwych gazów do atmosfery; w przyszłości radykalne ograniczenie emisji toksycznych gazów z instalacji przemysłowych dzięki wykorzystaniu nowych katalizatorów.

Całkowita wartość projektu: 9 096 383,94 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 7 295 434,10 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 685 127,77 zł

 

logo

Kompleksowe przetwórstwo ekstraktów roślinnych w celu uzyskania produktów o dużej wartości dodanej

Wykonawca: Międzynarodowe Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

Lider: Biovico Sp. z o.o. w Gdyni (Polska)

Współwykonawcy:Uniwersytet w Belgradzie (Serbia), Instytut Josefa Pancica w Belgradzie (serbia), Uniwersytet w Nis (Serbia), Swiss Nature doo w Belgradzie (Serbia), BAFA w Malsch (Niemcy), Uniwersytet w Pogdoricy (Czarnogóra), Fontis w Podgoricy (Czarnogóra), Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Finansowanie: Inicjatywa EUREKA

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych, innowacyjnych nutraceutyków bazujących na bioaktywnych substancjach wyizolowanych z roślin.

Okres realizacji:01.07.2016r. – 30.06.2018r.

 

logo

Recykling pierwiastków biogennych w gospodarstwach bydlęcych

Wykonawca: międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

Lider: Cornelissen Consulting Services B.V. w Deventer (Holandia)

Współwykonawcy:Profinutries w Aerdenhout (Holandia), Maatschap Nijkamp-Marsman w Deventer (Holandia), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska), Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Finansowanie: Era-Net Bioenergy

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarstw rolniczych na środowisko poprzez lepsze wykorzystanie pierwiastków biogennych występujących w gospodarstwach.

Okres realizacji:01.06.2015r. – 31.05.2018r.

 

logo

Innowacyjne zastosowanie cieczy inteligentnych w chwytakach robotów przemysłowych

Wykonawca: Międzynarodowe Konsorcjum naukowe:

Lider: Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznych w Radomiu (Polska)

Współwykonawcy:National tsing Hua Uniwersity w Tajwanie, Industrial Technology Research institute w Tajwanie, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Finansowanie: Program - Polsko – Tajwańska Współpraca Badawcza

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej konstrukcji oraz nowego sposobu sterowania uchwytu robota przemysłowego ze zmysłem dotyku.

Okres realizacji:01.01.2016r. – 31.12.2018r.

 

 

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.