• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

WDROŻENIA 

(wyników badań, prac rozwojowych Instytutu w ciągu ostatnich 10 lat)

 • Modernizacja układu przepływu gazów (mieszanki amoniakalno-powietrznej) w instalacji kwasu azotowego KDC 900 t/d 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2014)
 • Metoda ograniczenia ładunku ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej z instalacji przygotowania gazu wydziału Amoniaku I (4 linie po 400 t/d) – projekt bazowy 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2014)
 • Sposób odsiarczania gazu ziemnego na Wydziale Gazu Syntezowego OXO – projekt bazowy 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2014)
 • Technologia wytwarzania granulowanego wapna węglanowego na bazie kamienia wapiennego 
  (Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce, 2014)
 • Modernizacja mycia potasowego (2. linia) w instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku 750 t/d 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2014)
 • Optymalizacja procesu wytwarzania amoniaku w istniejących instalacjach o zdolności produkcyjnej 200 i 500 t NH3/d 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2014)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 1100 t/d 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2013)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 900 t/d 
  (Grupa Azoty Za-kłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., 2013)
 • Optymalizacja pracy węzłów reformingu Wydziału Amoniaku II (3 linie po 550/t/d) 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2013)
 • Technologia bezhalogenowych uniepalniaczy tworzyw polimerowych
  (Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., 2013)*
 • Modernizacja technologii otrzymywania siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla 
  (KiZChS „Siarkopol” S.A., 2013)*
 • Modernizacja technologii oczyszczania gazu syntezowego (1. linia) w instalacji amoniaku 750 t/d 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2012)
 • Metoda zabezpieczenia mocznika przed zbrylaniem przy zastosowaniu preparatu INS INSOFT do kondycjonowania mocznika 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2012)
 • Metoda redukcji emisji N2O w instalacji kwasu azotowego 900 t HNO3/d, p = 5,1/11.3 bar, t = 890-900oC 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2012)
 • Proces reformingu parowego na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS G-0217-7H/C – obniżenie zużycia metanu i energii 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Proces metanizacji tlenku i ditlenku węgla na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS RANG-19 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Technologia ograniczenia zrzutu brudnego kondensatu procesowego w wielkotonażowej instalacji produkcji amoniaku 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Sposób dystrybucji mieszaniny ciecz-gaz w wielkogabarytowych kolumnach absorpcyjnych w instalacji oczyszczania gazów syntezowych 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Proces odsiarczania gazu na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu sorbentów INS PSC-8/4 i PSMC 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Proces usuwania związków siarki na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS do uwodorniania związków siarki PKH-3 i sorbentu PSC-8/4 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2011)
 • Metoda zabezpieczenia przed korozją aparatów w instalacji Benfielda w Wytwórni Gazu Syntezowego dla procesu OXO 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2011)
 • Proces reformingu parowego na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS G-0217-7H/C – obniżenie zużycia metanu i energii 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Energooszczędny proces usuwania CO2 z gorącego roztworu Benfielda w instalacjach produkcji amoniaku 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Proces reformingu II stopnia na instalacji amoniaku przy zastosowaniu katalizatora INS G-0110-7H/C 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Proces uwodornienia benzenu na instalacji kaprolaktamu przy zastosowaniu katalizatora INS KUB-3 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Metoda redukcji N2O w instalacji kwasu azotowego 550 t HNO3/d, p = 5,4/12,4 bar, t = 890-900oC 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2010)
 • Poprawa parametrów jakościowych saletrosiarczanu amonu 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2010)
 • Metoda utylizacji odpadów produkcyjnych POM (polioksymetylenu) za pomocą odpadowego kwasu siarkowego pochodzącego z węzła syntezy trioksanu z zawrotem odzyskanego formaldehydu i trioksanu do procesu 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2010)
 • Technologia dezynsekcji surowców roślinnych przy użyciu gazowego CO2 oraz instalacji do dezynsekcji o zdolności przerobowej 300 m3/d 
  (Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., 2010)
 • Metoda prowadzenia procesu reformingu parowego I i II stopnia na linii produkcyjnej amoniaku (750 t/d) przy zastosowaniu katalizatorów INS G-0117-7H/C i G-0110-7H/C (ANWIL S.A., Włocławek, 2009)
 • Energooszczędny proces półspalania metanu na instalacji amoniaku 300 t/d 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2009)
 • Nowy typ reaktora syntezy amoniaku ze złożem katalitycznym o wysokiej sprawności energetycznej i niskich oporach przepływu, o zdolności produkcyjnej 600 t/d 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2009)
 • Nowy typ reaktora syntezy amoniaku ze złożem katalitycznym o wysokiej sprawności energetycznej i niskich oporach przepływu, o zdolności produkcyjnej 400 t/d 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2009)
 • Technologia wytwarzania pomocy filtracyjnych z ekspandowanych perlitów 
  (P.P.U.H. inż. B. J. Pelar, PERLIT-POLSKA, 2009)*
 • Wykorzystanie popiołów ze spalania mączek mięsno-kostnych do wytwarzania nawozów wieloskładnikowych
  (Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., 2009)
 • Technologia wydzielania wodoru o dużej czystości z gazu do syntezy amoniaku 750 t/d 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2008)
 • Mieszanki na bazie kompozytów fosfogipsowo-popiołowych do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych 
  (Savpol Sp. z o.o., 2008)*
 • Zastosowanie katalizatora metanizacji INS RANG-19 w instalacji produkcyjnej 1200 t/d 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2008)
 • Modernizacja węzła usuwania ditlenku węgla z gazu procesowego na Wydziale Amoniaku II – projekt procesowy
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2008)
 • Projekt zmian konstrukcyjnych we wnętrzu reaktora i zastosowanie katalizatora syntezy amoniaku 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Metoda redukcji emisji N2O w instalacji kwasu azotowego 1100 t/d; p =3,5/9 bar; t = 750-870oC 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2008)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 550 t/d 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Technologia dwuciśnieniowa produkcji kwasu azotowego w skali 900 t HNO3/d – projekt procesowy 
  (ZA "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Technologia produkcji nawozów ciekłych i zawiesinowych 
  (ZA "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Nowe wnętrza reaktorów syntezy amoniaku 400 t NH3/d w drugiej i trzeciej linii produk-cyjnej 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2008)
 • Optymalizacja parametrów procesowych linii wytwarzania gazu syntezowego i syntezy amoniaku 1500 t/d 
  (Grupa Azoty ZA "Kędzierzyn" S.A., 2007)
 • Proces ciśnieniowej fumigacji ziół za pomocą CO2 – projekt i instalacja o zdolności przerobowej 300 m3/d
  (HERBAPOL – LUBLIN S.A., 2007)
 • Technologia wytwarzania nawozów wieloskładnikowych na bazie odpadów produkcyjnych w ZCh "Alwernia"
  (Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., 2007)
 • Technologia wytwarzania nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem mocznika i fosfogipsu 
  (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., 2007)
 • Przyjazna dla środowiska i efektywna ekonomicznie technologia przerobu kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe 
  (Zakłady Chemiczne „Tarnobrzeg”, 2007)*
 • Sposób ciągłej krystalizacji próżniowej trioksanu – instalacja pilotowa 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2006)*
 • Poprawa czystości CO2 z węzła Benfielda w instalacji amoniaku 750 t/d – projekt procesowy 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2005)
 • Technologia i zastosowanie katalizatora niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2005)
 • Proces ciśnieniowej fumigacji ziół za pomocą CO2 – projekt i instalacja o zdolności przerobowej 300 m3/d
  (HERBAPOL BIAŁYSTOK S.A., 2005)
 • Ekstrakt SCE na bazie granulatu chmielowego z przeznaczeniem do produkcji piwa 
  („Chmiel Polski” S.A., Lublin; Grupa Żywiec S.A., 2005)

 

LICENCJE

(za ostatnie 10 lat)

 • Licencja i pomoc techniczna służące ograniczeniu ładunków ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej z instalacji Przygotowania Gazu 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2014)
 • Licencja na proces oraz instalację krystalizacji i obróbki siarczanu amonu 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2012)
 • Sprzedaż wynalazku pt. Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu do syntezy amoniaku 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2011)
 • Licencja i know-how na projekt bazowy i pomoc techniczną do ograniczania ładunków ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Licencja na modernizację dwóch reaktorów do syntezy amoniaku w Wytwórni Amoniaku II 
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Licencja na korzystanie z procesu wymywania dwutlenku węgla z gazu procesowego aktywowanym roztworem węglanu potasowego w zmodyfikowanym układzie Benfielda 
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2010)
 • Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych, zwłaszcza nawozów fosforowych i azotowych – sprzedaż praw do patentu (Grupa LOTOS S.A., Gdańsk, 2007)
 • Technologia produkcji politrioksanu – sprzedaż praw 
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2006)

* Oddział IChN w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.