• Kompleksowe badania chemiczne i fizykochemiczne substancji: stałych, ciekłych i gazowych
 • Badania środowiskowe – woda, powietrze, ścieki
 • Nawozy mineralne, środki wspomagające uprawę roślin – ocena ich jakości zgodnie z krajowymi europejskim prawem nawozowym
 • Środki kondycjonujące do nawozów
dr Anna Watros

PROFIL BADAŃ

 • Kompleksowe badania chemiczne i fizykochemiczne substancji stałych, ciekłych i gazowych
 • Badania środowiskowe – woda, powietrze, ścieki.
 • Nawozy mineralne, środki wspomagające uprawę roślin – ocena ich jakości zgodnie z krajowym1 i europejskim2 prawem nawozowym.
 • Środki kondycjonujące do nawozów.
 • Surowce i produkty roślinne.

 

OFERTA

 • Analizy chemiczne, badania właściwości fizycznych:
  • nawozów mineralnych,
  • środków wapnujących,
  • mineralnych środków wspomagających uprawę roślin,
  • substancji nieorganicznych,
  • katalizatorów, pyłów, osadów, popiołów, próbek geologicznych, minerałów, kopalin,
  • gazów przemysłowych,
  • próbek środowiskowych - wody, powietrza, ścieków,
  • surowców i produktów roślinnych oraz ekstraktów roślinnych, w tym chmielu i jego produktów.
 • Badania zgodności nawozów oznaczonych znakiem "Nawóz WE".
 • Badania nawozów mineralnych oraz mineralnych środków wspomagających uprawę roślin w ramach procedury dopuszczenia ich do obrotu – według przepisów krajowych.
 • Kontrola analityczna procesów technologicznych na instalacjach przemysłowych.
 • Badania i dobór środków do kondycjonowania nawozów.
 • Badania ekstraktów roślinnych – metale ciężkie, pestycydy kannabinoidy.
 • Analizy chemiczne i fizykochemiczne substancji nieorganicznych przeznaczonych do rejestracji w systemie REACH.
 • Konsultacje, szkolenia z zakresu analityki chemicznej.

 

APARATURA

 • Spektrometr absorpcji atomowej AA 240FS, Varian.
 • Spektrometr absorpcji atomowej AA240Z/GTA120, Varian.
 • Optyczny spektrometr emisyjny 720-ES, Varian.
 • Chromatograf gazowy GC 6890N z detektorami: FID i TCD oraz detektorem masowym MSD 5975, Agilent Techologies.
 • Chromatograf cieczowy 2695 Allinace z detektorami: fotodiodowym PAD 2996 i fluorescencyjnym MFD 2475 z modułem PCR, Waters.
 • Chromatograf cieczowy 1200 Series z detektorem masowym QTRAP 3200 Applied Biosystems, Agilent Techologies.
 • Chromatograf jonowy ICS-3000 z detektorem konduktometrycznym i UV/VIS, Dionex.
 • Chromatograf gazowy GC-2010 Plus z detektorem BID\TCD oraz przystawką headspace, Shimadzu.
 • Analizator rtęci MA-2000, Nippon Instrument Corporation.
 • Spektrofotometr UV-VIS, UV-2401 PC, Shimadzu.
 • Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej ARL PERFORM'X, Thermo Scientific, ze stapiarką.

 

GALERIA
Akty prawne nawozowe
1) Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. nr 147 poz. 1033); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 224/2009 poz. 1804 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U.nr 83 poz. 1229). 
2) Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów (Dz. U. UE nr L 304 z dnia 21.11.2003 z późn. zm.).

 

 

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.